Warning: Undefined array key "advanced_contystate" in /home/wiv1l8cak1w2/public_html/kyguinhaxuong.com/wp-content/themes/wpresidence/libs/searchfunctions.php on line 1102

Warning: Undefined array key "price_low" in /home/wiv1l8cak1w2/public_html/kyguinhaxuong.com/wp-content/themes/wpresidence/libs/searchfunctions.php on line 1168

Warning: Undefined array key "price_max" in /home/wiv1l8cak1w2/public_html/kyguinhaxuong.com/wp-content/themes/wpresidence/libs/searchfunctions.php on line 1169

Warning: Undefined array key "tu-khoa" in /home/wiv1l8cak1w2/public_html/kyguinhaxuong.com/wp-content/themes/wpresidence/libs/searchfunctions.php on line 2618

Warning: Undefined array key "tu-khoa" in /home/wiv1l8cak1w2/public_html/kyguinhaxuong.com/wp-content/themes/wpresidence/libs/searchfunctions.php on line 2618

Tìm kiếm (54)

Đăng nhập to save search and you will receive an email notification when new properties matching your search will be published.

1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Hải Phòng

từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Hải Phòng
16,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Hải Dương

từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Hải Dương
10,000 m2
1
Cho thuê
đã cho thuê
Đã qua sử dụng

Cho thuê nhà xưởng tại Bình Định

từ 3.20 usd/m2/tháng
nhà xưởng cho thuê tại Bình Định
3,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê
Mới
Nhiều diện tích

Cho thuê nhà xưởng tại Khánh Hòa

Tứ 3.50 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Khánh Hòa
5,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê
Nhiều diện tích

Cho thuê nhà xưởng tại Quảng ngãi

từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Quảng Ngãi
4,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Đà Nẵng

từ 3.30 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Đà Nẵng
6,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê
Mới

Cho thuê nhà xưởng Lâm Đồng

từ 3 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng Lâm Đồng
6,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng Bình Thuận

từ 3.20 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng Bình Thuận
5,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê
Nhiều diện tích

Cho thuê nhà xưởng tại Đồng Tháp

Từ 3 /m2/tháng
nhà xưởng cho thuê tại đồng tháp
5,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê
Nhiều diện tích

Cho thuê nhà xưởng tại An Giang

thỏa thuận /m2/tháng
Cho thuê nhà xưởng tại An Giang
5,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang sử dụng

Cho thuê nhà xưởng tại Hậu Giang

Từ 3.20 usd/m2/tháng
Cho thuê nhà xưởng tại Hậu Giang
5,500 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Trà Vinh

Từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Trà Vinh
3,000 m2
  • Tìm kiếm

    0 đến 900,000

    0 đến 900,000

  • Danh sách của chúng tôi

Translate »

So sánh các bảng liệt kê