Thuộc tính được liệt kê trongChi tiết ngoài trời

1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Đà Nẵng

từ 3.30 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Đà Nẵng
6,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê
Mới

Cho thuê nhà xưởng Lâm Đồng

từ 3 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng Lâm Đồng
6,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng Bình Thuận

từ 3.20 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng Bình Thuận
5,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê
Nhiều diện tích

Cho thuê nhà xưởng tại Đồng Tháp

Từ 3 /m2/tháng
nhà xưởng cho thuê tại đồng tháp
5,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê
Nhiều diện tích

Cho thuê nhà xưởng tại An Giang

thỏa thuận /m2/tháng
Cho thuê nhà xưởng tại An Giang
5,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang sử dụng

Cho thuê nhà xưởng tại Hậu Giang

Từ 3.20 usd/m2/tháng
Cho thuê nhà xưởng tại Hậu Giang
5,500 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Trà Vinh

Từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Trà Vinh
3,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Sóc Trăng

Từ 3.20 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại sóc trăng
5,000 m2
1
Cho thuê
Đã qua sử dụng
Đang cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Bạc Liêu

Từ 3 /m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Bạc Liêu
5,000 m2
1
Cho thuê
Đang cho thuê
Mới

Cho thuê nhà xưởng tại Cà Mau

Từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại Cà Mau
5,000 m2
  • Tìm kiếm

    0 đến 900,000

    0 đến 900,000

  • Danh sách của chúng tô

Translate »

So sánh các bảng liệt kê