Thuộc tính được liệt kê trongTỉnh Kiên Giang

1
Cho thuê
đã cho thuê

Cho thuê nhà xưởng tại Kiên Giang

từ 3.20 usd/m2/tháng
cho thuê nhà xưởng tại kiên Giang
5,000 m2
  • Tìm kiếm

    0 đến 900,000

    0 đến 900,000

  • Danh sách của chúng tô

Translate »

So sánh các bảng liệt kê